Koszty postępowania spadkowego

Postępowanie spadkowe możemy przeprowadzić albo w sądzie albo u notariusza. Niewątpliwie mniejsze koszty poniesiemy w drodze sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W takim postępowaniu sąd określa, kto odziedziczył spadek i w jakich częściach. Pierwszym krokiem i pierwszą opłatą, którą należy ponieść w drodze sądowego postępowania, jest złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki złożyć może każdy ze współspadkobierców i koszt takiego wniosku wynosi 50 zł (opłata sądowa). W wypadku gdy oczywiście wszyscy spadkobiercy (jeśli jest ich kilku) są zgodni co do podziału spadku, sąd załatwia takie stwierdzenie o nabyciu spadku w okresie 2-3 miesięcy. Gdy pojawiają się jakieś kwestie sporne, postępowanie sądowe wydłuża się oczywiście.

Jeżeli zależy nam na czasie i chcemy przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) otrzymać stwierdzenie o nabyciu spadku, wtedy sąd musi odebrać od każdego ze spadkobierców oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i razem z takim oświadczeniem każdy ze spadkobierców wnosi opłatę w wysokości 50 złotych. Jeżeli sąd ma wydać takie postanowienie po upływie sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, składanie osobnego oświadczenia i związanej z tym opłaty nie jest konieczne, gdyż wszyscy spadkobiercy zgodnie z przepisami prawa spadkowego będą traktowani tak, jakby spadek przyjęli wprost (ze wszystkimi prawami i długami).

Jeżeli zależy nam na szybkim załatwieniu stwierdzenia nabycia spadku, możemy udać się do notariusza. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami. Uzyskanie tzw. aktu dziedziczenia (odpowiednika sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) możliwe jest nawet w jeden dzień, po uprzednim umówieniu się z notariuszem i stawieniu się tego dnia wszystkich spadkobierców u notariusza. W koszt postępowania notarialnego wchodzą: opłata za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, konieczność sporządzenia przez notariusza protokołu dziedziczenia, aktu dziedziczenia oraz wydania odpisów tych dokumentów i wynosi on zazwyczaj kilkaset złotych + opłata VAT. Czasem koszt może dochodzić do tysiąca złotych + VAT. Wszystko zależy od notariusza, do którego się udamy. Choć notariuszy obowiązują tzw. stawki maksymalne taksy notarialnej, w praktyce nie zawsze są one przestrzegane. Warto zatem popytać w kilku kancelariach notarialnych o cenę usługi i wybrać tę tańszą. Można zaoszczędzić wówczas nawet kilkaset złotych.